martes, 8 de julio de 2008

Desconsol


1. Classificació de l’obra
a. Títol: Desconsol
b. Autor: Llimona i Bruguera, Josep
c. Cronologia: 1907 (al 1917 es fa una rèplica al parc de la Ciutadella)
d. Escola o país: Catalunya
e. Estil: modernista, encara que també es simbolista

2. Temàtica
Font literària (Bíblia, mitologia, historia, apòcrifs, social, política...)
Reflecteix el sentiment mateix del desconsol a partir de la figura d´una dona jove caiguda sobre uns esglaons. La noia té els cabells sobre el rostre i deixa que l’expressió de la seva tristesa sigui un tors abatut, amb els músculs sense tensió ni força.

3. Descripció de l’obra
a. Elements tècnics
Es tracta d´una escultura exempta en pedra, entre sedent i jacent
b. Elements formals:
Aquesta escultura es asimètrica, i esta composada sobre unes formes tancades, tancada en ella mateixa amb gran gestualitat, preocupada, sinuosa i delicada, es tracta d´una escultura estàtica...amb una expressivitat es veu amb el cos ja que sense veure-li la cara, nomes amb els gestos del cos, ens deixa veure els sentiments i el mon interior. En destaquem l’acabat diferent, un cos precís i el cabell difumina. Llimona va tenir gran influencia de l'escultor impressionista Rodin que mitjançant una renovació tècnica feia jocs lumínics. La llum juga un paper molt important dins l'obra ja que lo confereix un atractiu especial mitjançant els efectes de llum i ombra que juguen amb el cos de la dona i el reflex del blanc sobre la superfície del marbre blanc.
En quant el punt de vista mes especial amb possibilitat de circumval·lació i buscant un punt d vista que sigui el millor, però es pot veure per tots els costats, esta cuidada per tots els llocs. Les dimensions són gairebé quadrades: 67 cm x 76 cm x 67 cm, mides més petites que l'escala humana. Està inscrita dins d'un cub imaginari. Per últim, es una figura idealitzada pels cabells, els braços, els peus... Cal remarcar que la superfície es tractada de manera desigual en segons quins llocs, no te el mateix tractament el cos que la base de l’escultura.

4. Dependències i influencies posteriors
Rodin, gran referent en tots els artistes en aquesta època.
Llimona es va formar a Roma i Paris en l’escultura i en aquests moments ja esta consagrat.

Llimona pertanyia a una entitat AL CERCLE ARTISTIC DE SANT LLURC, creada també pel seu germà (també pertanyia Gaudi) que fins i tot, va arribar a ser president on s’agrupaven artistes catòlics, tenia una funció medieval (valors medievals), a nivell d’experiència: d’aprenent..., aquesta entitat va tenir molta influencia a generacions posteriors i la forma dels germans Llimona tindrà una gran importància arreu del país.

5. Relacions amb obres similars de l’autor o escola

6. Diferencies amb altres solucions coetànies

7. Relació amb l’entorn arquitectònic i urbanístic
N’hi ha diverses repliques, de les quals la més popular es va col·locar al 1917 al centre de l’estany que hi ha davant del Parlament de Catalunya, al parc de la Ciutadella de Barcelona. Actualment es troba “l’original” al MNaC de Barcelona.

8. Significat i funció de l’obra en relació amb la clientela
Es veu una noia jove, nua en una postura d’abatiment màxim en un espai natural. En aquesta escultura és la gestualitat mateixa del cos i no del rostres de la figura, amagada entre els braços, l’encarregada de transmetre el sentiment, cal dir que el nus de Llimona no busquen la sensualitat, sinó representen noies joves, amb una aura de castedat, puresa i serenor. Són nus místics i cristians.

Desconsol va ser presentada a la cinquena Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona de 1907 en la categoria d’escultura que va aconseguir el premi d’honor.

9. Context històric i artístic
Context històric
Ens trobem al modernisme, en fase final moviment consolidat que omple l’espai cultural i artístic de Catalunya. Es relaciona en l’Espanya de baixa forma.

Context personal
Explica l’estat personal de l’artista, la mort de la dona al poc de temps de l’obra i l’artista va patir una ulcera a l’estómac.

Llimona pertanyia a una entitat AL CERCLE ARTISTIC DE SANT LLURC, creada també pel seu germà (també pertanyia Gaudi) que fins i tot, va arribar a ser president on s’agrupaven artistes catòlics, tenia una funció medieval (valors medievals), a nivell d’experiència: d’aprenent..., aquesta entitat va tenir molta influencia a generacions posteriors i la forma dels germans Llimona tindrà una gran importància arreu del país.

No hay comentarios: