viernes, 11 de julio de 2008

Tres nus en el bosc (o Paisatge amb tres nus i Pastoral)


1. DOCUMENTACIO GENERAL
Títol: Tres nus en el bosc (o Paisatge amb tres nus i Pastoral)
Autor: Sunyer i Miró, Joaquin
Datació: 1913 – 1915
Estil: noucentisme
Escola: mediterranisme
Tècnica: oli
Suport: tela; 1,25 m x 1,51 m
Localització actual: Museu Nacional d’art de Catalunya, a Barcelona

2. ANALISI TÈCNICA I FORMAL
2.1 Elements tècnics
Es tracta d’un oli sobre tela on en destaquem els colors marrons i verds, de forma molt delimitada, i beixos i rosats en el cossos. En quant a la pinzellada, predomina la línia que el dibuix, línies ben delimitades amb el contorn, tallades en sec, que ens dona la impressió en que hi ha mes dibuix que pintura. Pel que fa a la llum es tracta d’una llum irreal y/o pròpia, ja que els objectes s´autoiluminen, els cossos marquen les parts mes importants. En referència a l’espai tridimensional, no te horitzó, fet en una posició elevada i fa que el quadre sigui hermètic i dona una certa sensació de pla i sense perspectiva àrea.

2.2 Elements formals
- Es tracta d’una composició formada amb un punt de vista alt, verticalitat, tendència cap al centre i segmentació del quadre amb franges verticals, es tracta d’un quadre unitari (sense relació entre elles).
- El ritme ve marcat per les posicions dels cossos que ens tendeix cap al centre (verticals i horitzontals).

2.3 Estil
- tant el corrent al que pertany l’artista, com l’estil personal i propi de l’autor:
Les influencies de Cézanne en Sunyer en relació de colors i tècnica, i també en el tema, cosa que es va posar de moda en Cezanne i boguen, mons idíl·lics, nuesa...

- situar l’obra en el conjunt de la H.Art:
Aquesta obra la situaríem en el mediterranisme, aparegut dins del noucentisme amb el classicisme conjuntament amb el mediterranisme, com a principal Joaquim Torres Garcia (classicista), i el mediterranisme que agafen com a tema el mediterrani com a paradís perdut.

3. INTERPRETACIÓ
3.1 Funció de l’obra
Es estrictament comercial, amb una certa funció ideològica, voluntat i reivindicació de identificar Catalunya amb la mediterrània amb els valors classicistes, també una funció propagandística de subtil ideologia.

3.2 Context (històric, cultural, personal…) que influeix directament en l’obra o en la seva elaboració
Context històric
Ens trobem en l’època del Noucentisme que apareix desprès del modernisme i es el substrat cultural d’un cert moviment de la burgesia catalana de reivindicacions pròpies, també trobem l’aparició de la Mancomunitat de Catalunya, amb aquest auge de moviment de nacionalitat catalana.

3.3 Destacar relacions i influencies.
Les influencies de Cézanne i Renoir en Sunyer en relació de colors i tècnica, i també en el tema, cosa que es va posar de moda en Cezanne i boguen, mons idíl·lics, nuesa...

3.4 Contingut (tema que tracta) i significació (missatge) que té la pintura a partir de a qui està dedicat, tema que l’inspira
Contingut (tema que tracta)
Es tracta d’un nus en un paisatge mediterrani, on hi han tres dones nues a sota una pineda, amb una vegetació clarament mediterrani (propi i català)

Significació (missatge)
La relació entre la natura i la dona, com a mare de les coses, es una visió idealitzada de Catalunya i de la mediterrània i amb aquest lligam es pot arribar a entendre un perfil creador, també la dona s’està regeneracionant amb aquests valors de duresa.

No hay comentarios: