jueves, 3 de julio de 2008

Els jugadors de cartes


1. DOCUMENTACIO GENERAL
Títol: Els jugadors de cartes
Autor: Cézanne, Paul
Datació: 1890 – 1895 (va fer 5 versions i es creu que aquesta es del període 1890 – 1892)
Estil: postimpressionisme
Escola:
Tècnica: oli
Suport: tela; 47 cm x 57 cm
Localització original: el primer propietari fou Ambroisie Vollard
Localització actual: Museu d´Orsauy, a Paris

2. ANALISI TÈCNICA I FORMAL
2.1 Elements tècnics
Es tracta d’un oli sobre tela on te una limitació de colors. el que es diu una paleta limitada. es característic seu, perquè pensava que massa color distreia i no es veia el volum que volia expressar. En quant a la pinzellada es ample, lliure, que ens marca diferent zones de color diferent per construir les figures. Pel que fa a la llum intenta donar un entorn de llum natural de manera frontal. En referència a l’espai tridimensional, te una perspectiva aerea cromàtica. Per últim, l’expressivitat, és un quadre quiet estàtic, té una expressivitat subtil.

2.2 Elements formals
- Es tracta d’una composició tancada que te un centre, on s'uneixen les mirades en les cartes, i és on l'acció s'està desenvolupant, podem veure que un personatge no es troba sencer

2.3 Estil
- tant el corrent al que pertany l’artista, com l’estil personal i propi de l’autor:
Es postimpressionista, on agrupen artistes diferents, Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Tolousse-Lautrec... que tots han après dels impressionistes.

- situar l’obra en el conjunt de la H. Art:
El postimpressionisme (neoimpressionisme) suposa una revisió i una superació dels principis que donaven l'exclusivitat a la qüestió de la llum dins l'escola impressionista. Alguns artistes creuen que val la pena analitzar allò damunt del qual la llum incideix.
Autors: Seurat, Signac, Toulousse-Lautrec, Van Gogh, Cézanne i Gaugin.
Es recupera la importància del dibuix
Preocupació per captar també l'expressivitat del subjecte pintat (Van Gogh)
Altres autors, com Seurat i Signac, preocupats pel vessant tècnico-científic de l'estudi de la llum, deriven cap al puntilisme. No s'ha de descartar una influència dels gravats d'impremta.
Gran influència de les estampes japoneses (Toulousse-Lautrec, Van Gogh) que es nota en el tractament de la tercera dimensió i del color i en el perfilat dels subjectes.
Procés creatiu més intel·lectual en Gaugin i Cézanne, per oposició al més sensorial i expressiu de Van Gogh, Seurat, Signac, T-L...
Corrent seminal: Van Gogh serà un clar referent per als expressionistes; Cézanne per als cubistes; Gaugin per als fauvistes; Toulousse serà clara influència per a la cartellística modernista.

3. INTERPRETACIÓ
3.1 Funció de l’obra
La funció clarament es de recerca, on busca diferents jocs de color per elaborar una imatge.

3.2 Context (històric, cultural, personal…) que influeix directament en l’obra o en la seva elaboració
Context històric
Cada cop menys context, perquè funcionen més al marge del context, ja que comencen a anar més en la investigació i recerca de pintura. Els artistes es comencen a agrupar.
Es l'època del marxant: comerciant d'art i el que fa es arribar a un acord amb artistes. comencen a sorgir a finals del segle XIX.

3.3 Destacar relacions i influencies.
Gran influencia de Picasso, intenta buscar allò basic de cada una de les coses que pinta com son les formes, els colors...
A partir de la exposició antològica, va ser un èxit de públic i va ser influent en Picasso, Brake... que d'alguna manera van aprendre de Cézanne que posteriorment va donar pas a artistes posteriors que va crear el cubisme.

3.4 Contingut (tema que tracta) i significació (missatge) que té la pintura a partir de a qui està dedicat, tema que l’inspira
Contingut (tema que tracta)
Uns jugadors de cartes en un bar de poble, en aquest cas es com una excusa per fer el quadre.
El senyor que no fuma és el que està esperant per tirar les cartes, i el del cigarro dóna una sensació de guanyador de la partida per la seva postura més relaxada.

Significació (missatge)
Fan una recerca a solitud, ja que creuen que tot en la natura te una geometria subjacent (cub, cilindre...)

No hay comentarios: