miércoles, 9 de julio de 2008

Stabile–Mobile “Oshkosh”


1. Classificació de l’obra
a. Títol: Stabile–Mobile “Oshkosh”
b. Autor: Calder, Alexander
c. Cronologia: 1965
d. Escola o país: americana
e. Estil: art cinètic

2. Temàtica
Font literària (Bíblia, mitologia, historia, apòcrifs, social, política...)
S’inspira en les formes que floten en l’univers, simular el moviments dels astres, que trobem en una de les formes, la més gran que representa el Sol i els altres dos, la Terra i la Lluna que simulen el moviment dels cossos. Es tracta d’una al·legoria del sistema solar.

3. Descripció de l’obra
a. Elements tècnics
Es tracta d’una escultura exempta policromada i dempeus amb el filferros i plaques de metall.

b. Elements formals:
Es tracta d’una escultura amb una reducció de color, blanc i metàl·lic fosc de la base, es tracta de formes en moviment propi, que te un punt de vista circumvalatoriEn quant a la composició trobem que la part estable es mes grossa aspecte mes pesant i ample per la base i més esvelt cada vegada que ens anem elevant hi ha uns filferros que articulen unes formes circulars que son la part mòbil de l’escultura i que ens dona una sensació de lleugeresa

4. Dependències i influencies posteriors
Alexander Calder va començar com a enginyer i posteriorment part d’aquest coneixement la va aplicar a l’art. Va ser el primer en introduir el moviment en l’escultura (mòbils), sota l’etiqueta anomenada art cinètic, on es belluguen dos conceptes: el moviment real, que es aquell moviment que fa l’obra per causa externa i el moviment virtual, que es el moviment que fa l’espectador enfront a l’obra, apropar-se o allunyar-se de l’obra. Més tard va tenir una gran amistat amb Miro de qui Calder va ser influenciat per les formes de Miro

5. Relacions amb obres similars de l’autor o escola
.125 (1957) placa d'acer, varetes i pintura
La Espiral (1958) placa d'acer, vareta i pintura, 360 de "alt; Públiques monumentals per a mòbils Casa de l'U.N.E.S.C.O a Paris
Teodelapio (1962) placa d'acer i pintura, monumentals estable, en Spoleto, Itàlia
Hombre (1967) d'acer inoxidable placa, perns i pintura, 65 "x 83" x 53 ", monumentals estable, Montreal (Canadà)
La Grande Vitesse (1969) placa d'acer, perns i pintura, 43 "x 55" x 25 ", Grand Rapids, Michigan

6. Diferencies amb altres solucions coetànies

7. Relació amb l’entorn arquitectònic i urbanístic
Es poden trobar estables i mòbils enormes fets per Calder en dotzenes de places i edificis públics de Brussel·les, Chicago, Ciutat de Mèxic, Veneçuela, Montreal, Nova York i moltes altres ciutats.

8. Significat i funció de l’obra en relació amb la clientela
Eren obres creades per vendre-les y/o omplir espais, com eren bancs, parcs, monuments, llocs públics...

9. Context històric i artístic
Context històric
Ens trobem als anys 60, es tracta d’una relació indirecta amb l’obra on trobem grans canvis socioeconòmics i ideològics i on hi ha una prolongació de les idees del surrealisme.

No hay comentarios: