domingo, 6 de julio de 2008

El profeta


1. Classificació de l’obra
a. Títol: El profeta
b. Autor: Gargallo Catalán, Pablo Emilio
c. Cronologia: 1933
d. Escola o país: Espanya
e. Estil: Cubisme

2. Temàtica
Font literària (Bíblia, mitologia, historia, apòcrifs, social, política...)
Es tracta d’un personatge que sembla estret de la Bíblia (Joan Baptista) que intenta alliçonar els seus seguidors, amb gestos bevents, energia, comunicativa.. extreta de la pròpia font de l’autor.

3. Descripció de l’obra
a. Elements tècnics
Es tracta d’una escultura exempta dempeus amb 235 m (alt) x 65 cm x 50 cm, en fossa a la sorra en bronze patinal, aquesta obra incorpora el buit en l’escultura. La tècnica de forja, que consisteix en escalfar les peces i incorporar-les en calent entre elles, i anar picant, fetes de tub ondulat.

b. Elements formals:
Es tracta d’una escultura de textura llisa. En quant a la composició es, a partir d’un eix vertical que ve compensada pels elements externs de l’escultura i crea l’escultura, creades per les concavitats i convexitats dels laterals. El basto fa un paral·lelisme amb el cos.Dona la sensació d’una escultura oberta, amb gran expressivitat, esta clavat al terra, es dinàmica, es una mica més gran que la figura humana i això li dona poderEls punts de vista, millor per davant (frontal) i els millor costats, el migs costats, i invita a la circumval·lació. La figura esta recoberta d’una pell de xai (línies ondulades).

4. Dependències i influencies posteriors
Gargallo es un escultor que va començar en el modernisme i evoluciona cap al cubisme i escultura que incorpora el buit a dins seu, i es influenciat per Archipenko, a conseqüència de la incorporació del buit en l’obra, en quant a la temàtica art africà y/o primitiu Brancussi i Modigliani.
Influencia posteriorment a Picasso i altres.

5. Relacions amb obres similars de l’autor o escola
Va començar en el modernisme i evoluciona cap al cubisme i incorporació personal el buit a dins de les seves obres.
Maternitat Obra realitzada cap el 1922. Formes vagament cubistes configuren una figura on les concavitats són l'element formal més destacat.

Petita ballarina espanyola Escultura feta en coure. Realitzada l'any 1927. 37 x 14 x 11 cm. Ubicada al MNAC, a Barcelona.

Arlequí amb flauta Escultura en ferro forjat realitzada el 1931. Les seves dimensions són 98x42,5x 41 cm. és propietat del Centre Georges Pompidou de París. Un tema recurrent del cubisme per a una obra on el buit també forma part de l'escultura.

6. Diferencies amb altres solucions coetànies
La diferencia de l’escultura tradicional es la incorporació per part de Gargallo del buit a dins de les seves obres i a partir d’aquest succés a Espanya el segueixen.

7. Relació amb l’entorn arquitectònic i urbanístic

8. Significat i funció de l’obra en relació amb la clientela
La funció d’aquesta obra es per exhibició i venda y/o comercial amb la creació a partir d’un motlle permet vendre, mes d’una copia i actualment les copies han acabat en diferents museus.
Té diversos significats entre els més destacats són: en el seu temps es necessitava un líder per portar a Espanya pel bon camí... i la família deia que sabia inspirat en l’home de l’estepa aragonesa.

9. Context històric i artístic
Context històric
Es produeix en un moment en que Espanya era republicana, concretament un període d´entre guerres. “Aquest profeta es un polític?”, ell volia retratar algun aspecte del ser humà i diuen que volia retratar a una mena de personatge aragonès, es tracta d’una obra culminant per a Gargallo.
Es l´inici de la connexió de l’escultura catalana i espanyola amb les avantguardes internacionals i juntament amb altres de Gargallo i Juli González, Dalí, Picasso i la introducció del buit i posterior influencia cubista, forjadora i externa (avantguardes).

Context artístic
Pablo Emilio Gargallo Catalán era de Saragossa i la família treballadora del ferro i va migrar aquí (Barcelona) i es reunia “Als Quatre Gats”, un bar on es reunien els modernistes i Gargallo anava allà.

No hay comentarios: