viernes, 27 de junio de 2008

Casa Tassel

1. DOCUMENTACIÓ GENERAL
Nom de l'edifici: Casa Tassel
Arquitecte: Horta, Víctor
Datació: 1892 – 1893
Localització: Brussel·les
Estil: art nouveau o modernisme
Materials utilitzats: pedra, ferro, vidre, ceràmica i fusta
Sistema constructiu: amb materials industrials
Dimensions:

2. ANÀLISI FORMAL
2.1 Elements de suport
(Com s'aguanta? Pilars, columnes, contraforts, bigues, murs, arcs ...)
Aquesta obra arquitectònica s’alcen entre dues cases que aprofita un espai delimitat, la façana tanca l’espai delimitat, amb la importància de les columnes de ferro, bigues de ferro i evidentment, murs de tancament de pedra i de vidre.
Tota l’estructura utilitza els nous materials del moment.

2.2 Elements de coberta
(Com està cobert? Volta, cúpula, sostre pla, a dos aiguavessos, claraboies...)
Aquesta obra arquitectònica esta coberta per una teulada planes a dues aigües, en la part exterior.

2.3 Espais interiors
Trenca amb el patró de típiques cases de passadís i habitacions a un costat. Te un rebedor que entre cap endins i en vertical, es crea l’entrada d’un espai lliure i fa que les habitacions es distribueixen a partir del rebedor. Les bigues de ferro per utilitzar-les con a decoració.
Consta de diferents pisos: una planta baixa, un entresol (un habitatge de segona categoria), un principal i un primer pis.
Pel que fa a la decoració interior cal dir que en algunes zones les parets son de motius vegetals o naturals.

2.4 Exterior
La façana es recta, amb una convexitat en la part central que sobresurt, destaca la profusió de vidre en aquest carrer central de la façana, en canvi, en els laterals les obertures son mes petites.
Es destaca la linia ondulada, el fuet, es una caracteristica molt concreta d´aquest estil
Les obertures de la planta baixa son mes petites que el primer pis. Manca d´estils i abundància de vidre.

2.5 Estil
Moviment internacional, per tota Europa, també per EUA, però en menor mesura. El nom de l’estil ve diferenciat segons el lloc de procedència.
Tots els llocs tenen una base comuna: la reacció de caire estètic en contra la industria, apropament de les formes vegetals, naturals com a element decoratiu. Accentua aquest element de decoració, abundància de la decoració. Es trenca amb els estils històrics.
Arrenca d’un moviment anterior que ve d´Escocia, arts and crafts, defensava l´utilització de materials artesans en la construcció, es el moviment que serà la base del modernisme. Un rebuig al mon industrial. Un altre precedent es l’arquitectura del ferro. Primera obra mestra de l’arquitecte de l´art nouveau.

3. INTERPRETACIÓ
3.1 Context que influeix directament en l'obra o en la seva elaboració
Segona Revolucio Industrial, us de nous materials, ferro, acer, o formigó armat.
Els materials anteriors eren utilitzats per a grans construccions

3.2 Funció de l'obra
La funció d’aquesta obra arquitectònica es d’habitatge privat, ja que es tracta d´una casa unifamiliar.

3.3 Contingut i significació de l'edifici
El contingut d’aquesta obra arquitectònica es tracta d’una casa unifamiliar, en quant, a la significació es qualifica l’obra com el model d’edifici no historicista, es a dir, no agafa patrons històrics per la seva construcció.

No hay comentarios: