lunes, 23 de junio de 2008

Vista de Delft


1. DOCUMENTACIO GENERAL
Títol: Vista de Delft
Autor: Vermeer, Jan
Datació: 1658 – 1660
Estil: Barroc
Escola: holandesa
Tècnica: oli
Suport: tela; 98,5 x 118,5 cm
Localització actual: Mauritshuis, a l´Haia

2. ANALISI TÈCNICA I FORMAL
2.1 Elements tècnics
Vermeer mostra una clara preferència pels colors grocs i blaus matisats. A “Vista de Delft” el groc domina a les zones sòlides, és més brillant en primer pla i va perdent força en topar-se amb el verd de l’altra banda de la riba. El blau predomina al canal i al cel i també apareix en algunes teulades. Un altre aspecte remarcable és el tractament de la llum. Especialitzat en llums suaus, Veermer les pinta utilitzant una gamma de colors molt graduada. A “Vista de Delft”, Veermer dissol la llum mitjançant el color blanc. Aquest fet queda palpable a la part central del quadre, entre les dues torres. La pinzellada és impecable i detallista i, en alguns punts, assoleix un caràcter puntillista. En quant a la profunditat, el quadre segueix una gradació de plans determinada per tres zones: la riba del canal, el canal i la ciutat.

2.2 Elements formals
De l’àmbit compositiu destaca la unitat focal completa que mostra la pintura: l’artista aconsegueix que cap element no sobresurti per damunt dels altres. Fins i tot la gran extensió de cel no relega les cases a un pla secundari. A part, Vermeer aconsegueix amb el tractament de la llum que la nostra mirada se’n vagi al centre de la composició.

2.3 Estil
- tant el corrent al que pertany l’artista, com l’estil personal i propi de l’autor:
A “Vista de Delft” es poden apreciar els trets bàsics del seu estil: el màxim interès pel tractament de la llum; una paleta basada en el blau, groc, gris, negre i blanc; una sensació de recolliment i quietud; i una composició equilibrada

- situar l’obra en el conjunt de la H.Art:
Des de finals del segle XVI, la societat travessa per una profunda crisi que afecta la vida sencera de l'home europeu, es parla d'una crisi econòmica, política i social. Hi ha molta desigualtat social i guerres successives.
En el retrat existeixen dos vessants: la intimista, que recull la labor quotidiana d'un personatge de la casa; aquest és el cas de Vermeer de Delft, que retrata sempre a dones fent alguna cosa dintre d'una habitació. L'altre vessant és la del retrat de grup.
L'artista que millor representa aquest estil és, Caravaggio, pintor italià, qui utilitzava el naturalisme tenebrista, que es conrea en el Barroc italià.
Realisme: té com a model la realitat tangible que és traslladada a les obres el més fidelment possible. Es dóna principalment a Holanda i s'identifica amb la pintura de gènere. És un art més burgès que nobiliari o eclesiàstic.
Autors: F. Hals, J. Vermeer, Rembrandt, Hobbema, Heda, però també algunes obres de Velázquez

3. INTERPRETACIÓ
3.1 Funció de l’obra
Vermeer és un dels representants més insignes dels pintors holandesos que es van dedicar a la pintura de gènere, especialment als quadres d’interior. Sembla ser que l’artista realitzes aquesta pintura amb la finalitat de poder-la vendre. El seu mecenes, Van Ruijven, va comprar una part important de les seves obres i també n’hi va encarregar.

3.2 Context (històric, cultural, personal…) que influeix directament en l’obra o en la seva elaboració
Context històric
L’Holanda del segle XVII estava en lluita amb l’Imperi Espanyol per tal d’aconseguir la seva independència. Quan la va aconseguir, a Holanda s’hi va instaurar un règim republicà i, posteriorment, un de monàrquic. Holanda passava a ser un país ric i en plena expansió, on mercaders, burgesos i artesans comerciaven i entenien d’art. A diferència d’altres autors coetanis, Vermeer va dedicar-se a la pintura de gènere, especialment als quadres d’interior que reflectien la vida tranquil·la i confortable de la burgesia del temps, i als paisatges.

3.3 Destacar relacions i influencies.
Ni va ser influït ni ha influït a ningú.

3.4 Contingut (tema que tracta) i significació (missatge) que té la pintura a partir de a qui està dedicat, tema que l’inspira
Contingut (tema que tracta)
El quadre plasma l’escenari de la vida d’aquest artista. Vermeer va néixer, viure i morir a Delft.
El quadre reflecteix una vista des del canal de Rotterdam. S’hi poden apreciar, a la dreta, la torre de l’església nova, on va ser batejat el pintor; a l’esquerra, la torre de l’església vella, on hi ha la seva sepultura. Vermeer signà a la barca que hi ha a la part inferior, a l’esquerra.
Encara avui es por reconèixer aquesta part de la ciutat.

Significació (missatge)
L’autor fa un homenatge i alhora immortalitzarà la ciutat que l’havia vist néixer amb els paràmetres que feia servir en tots els seus quadres: cada un dels elements potencia la sensació de quietud i serenitat, de silenci.

No hay comentarios: