lunes, 16 de junio de 2008

Pietat del Vaticà


1. Classificació de l’obra
a. Títol: Pietat del Vaticà
b. Autor: Miquel Angel
c. Cronologia: 1498-1499
d. Escola o país: Itàlia
e. Estil: Renaixement (Cinquecento)

2. Temàtica
Font literària (Bíblia, mitologia, historia, apòcrifs, social, política...)
Segons l’evangeli de St. Marcos 15:25 explica la crucifixió de Jesús.
Es una pietat, el moment en que la Mare de Deu agafa al seu fill mort amb les mans i es penedeix de la mort del seu fill.

3. Descripció de l’obra
a. Elements tècnics
Es tracta d´una escultura feta amb marbre, amb la tècnica de l´esculpit i el color es el material acabat polit (barreja), llis a diferencia de obres posteriors que en l’època mes avançada acabarà amb mes rodo.

b. Elements formals:
Visió: unifacial, multi facial
La visió es frontal, amb un ritme que ve donat per els plecs.
En quant a la composició en aquesta escultura predominen les harmonies de contrast. Hi han tres:
• Primera harmonia: Els eixos del cos de Jesús (línies trencades) es contraposen als plecs curvilinis i angulades dels vestits de la Mare de Déu.
• Segona harmonia: El braç dret de Jesús cau inert. Aquest es contraposa al braç esquerre de la Verge, que aquesta ple de vida i commiseració
• Tercera harmonia: Els plecs de la Verge amb aquedades formen contrastos de clarobscur. Aquests es contraposen a les superfícies clares i llises del cos de Jesús, expressats en "sfumato".
Canon bastant allargat cos que dona sensació de allargada, proporció allargat.

4. Dependències i influencies posteriors
Es converteix i arriba fins al segle XX, molts escultors es senten influenciats per Miquel Angel.
Rodin es el últim gran escultor que te influencia Miquel Angel.Miquel Angel el tema de la pietat li motiva molt, molt treballador, molt cristià

5. Relacions amb obres similars de l’autor o escola
Va ser la primera vegada que l'artista aborda aquest tema iconogràfic, després repetit al llarg de la seva vida amb diversos tractaments, que posen de manifest la seva evolució artística i espiritual. L'última d'aquesta sèrie de Pietats seria la denominada Pietat Rondanini, que va deixar inacabada al caure malalt i morir, i que el seu patetismo, que anticipa el barroc, gens té a veure amb la serenitat clàssicament renaixentista d'aquesta obra de joventut

6. Diferencies amb altres solucions coetànies

7. Relació amb l’entorn arquitectònic i urbanístic
Quan el cardenal havia mort uns dies abans, pel que el seu primer emplaçament va anar sobre la pròpia tomba del prelat en la capella de Santa Petronila del Vaticà. Actualment aquest grup escultòric es troba a la Basílica de Sant Pere del Vaticà.

8. Significat i funció de l’obra en relació amb la clientela
L'obra va ser encarregada pel cardenal de sant Dionisio Jean Bilhères de Lagraulas o de Villiers, benedictino ambaixador del monarca francès davant la Santa Seu, al que l'autor va conèixer a Roma. El contracte entre l'artista i el client es va signar el 26 d'agost de 1498, i en el qual s'estipulava, a més del pagament de 450 ducats d'or, que hauria d'estar acabada abans d'una any, i en efecte, dos dies abans de complir-se el termini l'obra mestra ja estava acabada.

9. Context històric i artístic

No hay comentarios: