lunes, 16 de junio de 2008

David


1. Classificació de l’obra
a. Títol: David
b. Autor: Donato de'Bardi, conegut com Donatello
c. Cronologia: 1444-1446
d. Escola o país: Italia
e. Estil: Renaixement (Quattrocento)

2. Temàtica
Font literària (Bíblia, mitologia, historia, apòcrifs, social, política...)
El contingut del David ens remet a la història bíblica del jove pastor jueu que matà al gegant filisteu anomenat Goliat i que es troba a l'Antic Testament (Samuel,17). És, per tant, una obra de contingut bàsicament religiós, encara que com veurem, només aparentment. L'aparença de David no es correspon amb la que descriu la Bíblia, perquè segons els textos sagrats, David va rebutjar l'espasa de Saül i va armar-se amb cinc pedres. A l'obra de Donatello apareix amb una espasa a la mà dreta i una pedra a l'esquerra. En qualsevol cas, David apareix com un guanyador, amb un posat fatxenda.

3. Descripció de l’obra
a. Elements tècnics
Es tracta d´una escultura feta en bronze, amb la tècnica de la fosa i el color es el material acabat, la tipologia d’aquesta escultura es exempta i dempeus.

b. Elements formals:
L’escultura té un punt de vista frontal, de volum rodó on destaca el color del bronze i una textura polida, en quant a la composició del David té les següents característiques: - Proporcions. l'escultura té un cànon allargat, més pròxim també a Praxítel·les que a Políclet. L'harmonia entre les parts del cos d'aquest jove és perfecta, fet que va impressionar molt als contemporanis. - Eixos. L'eix que marca la figura és un eix vertical. Malgrat que les dues meitats del cos són diferents - cosa molt normal, d'altra banda - guarden un perfecte equilibri. La prominència del colze esquerre es compensa per l'espasa de l'altre cantó. D'altra banda, podem observar com determinades formes ens marquen eixos diagonals, com és el cas de l'espasa, la cama i el braç esquerre. - Moviment. Aquesta és una escultura estàtica; el personatge està quiet en un punt de l'espai. Bo i així, aquesta impressió es veu mediatitzada per la particular positura del David, que descansa tot el pes del cos en la cama dreta i que ens dóna una sensació d'estar en balanceig.- Expressió. Donatello era un autor per a qui l'expressió, tant de sentiments com de la pròpia personalitat dels personatges, era tan important com la fidelitat en el disseny de les anatomies. Precisament en aquest aspecte es pot dir que Donatello va superar els clàssics grecs, en el fet que ell esculpia persones, no ideals. En aquest cas, el David és retratat com un jove sensual, alegre per la victòria.-Acabat. L'acabat d'aquest bronze és suau i llis. Hi ha una intencionalitat en fer-lo verosímil, naturalista, imitant l'aspecte de la pell humana, "ad natura similitudine" tal com deien a l'època. Aquests trets que acabem d'analitzar constitueixen, en bona part, la base de l'estil donatellià, un estil inspirat en els clàssics greco-romans i en el naturalisme de l'últim gòtic. L'interès per captar l'essència de la persona, tant físicament com psicològicament sempre va estar en la base del seu treball.

Volums: el David és una figura amb una certa sinuositat, provocada per la positura del cos, que es recolza amb la cama dreta. Aquesta positura és influència de l'estil del grec de Praxítel·les, que va introduir-la i que és coneguda amb el nom de "corba praxiteliana". És una composició tancada. La figura s'inscriu en una el·lipsi imaginària, de manera que si féssim un recorregut visual, aquest ens portaria del cap al braç dret, d'aquest a les cames, braç esquerre i un altre cop el cap

4. Dependències i influencies posteriors
No coneixem antecedents rellevants que haguessin servit com a inspiració per a aquesta escultura. En canvi, sí que coneixem una obra important que es va realitzar quasi setanta anys després. Es tracta del David de Miquel Àngel Buonarroti, també realitzat i ubicat a Florència. Les diferències d'estil entre ambdues són notables, però reflecteixen la idea d'aquell noiet que va ser capaç de derrotar un gegant i convertir-se en un mite.

5. Relacions amb obres similars de l’autor o escola

6. Diferencies amb altres solucions coetànies

7. Relació amb l’entorn arquitectònic i urbanístic
Se suposa que el seu emplaçament original havia de ser al pati del palau dels Médici, però actualment aquesta escultura es troba al Museu Nazionale del Bargello a Florència.

8. Significat i funció de l’obra en relació amb la clientela

9. Context històric i artístic

No hay comentarios: