domingo, 15 de junio de 2008

San Pietro in Montorio

1. DOCUMENTACIÓ GENERAL
Nom de l'edifici: San Pietro in Montorio
Arquitecte: Bramante, Donato
Datació: 1502
Localització: Roma (Itàlia)
Estil: Renaixement (Cinquecento)
Materials utilitzats: pedra, marbre (la base i el capitell de les columnes) i el granit (el fust de les columnes)
Sistema constructiu: arquitravat i voltat
Dimensions: 4,50 m (diàmetre de la cúpula i del cilindre central)

2. ANÀLISI FORMAL
2.1 Elements de suport
(Com s'aguanta? Pilars, columnes, contraforts, bigues, murs, arcs ...)
Aquesta obra arquitectònica s’alcen principalment amb columnes d’època romana en marbre, en la base i capitell i en granit en el fust de les columnes, són columnes toscanes, que s’aguanten damunt d’un sopul esglaonat, aguanten el cos superior on trobem una cúpula, la qual aguanta un tambor amb els murs inferiors formades amb pilastres adossades.

2.2 Elements de coberta
(Com està cobert? Volta, cúpula, sostre pla, a dos aiguavessos, claraboies...)
Aquesta obra arquitectònica esta coberta per una cúpula nervada, amb nervis que podem veure plaques, a sobre hi trobem una llanterna, que corona la cúpula.

2.3 Espais interiors
-tipus de planta i espais que se'n deriven
El tipus de planta es tracta d’una planta centralitzada de tipus circular, recorda a uns edificis antics, paleocristiana, que es deien martyria, llocs on s´enterraven persones santes o molt importants.
La planta genera dins uns petits espais per fer petits altars.

-aparença (monumentalitat, intimista, claredat d’espais, laberíntic...)

-programa decoratiu

-lluminositat i orientació

-organització de l'espai

2.4 Exterior
-aparença (cromatisme, textura dels materials, monumentalitat, escala humana,
integració amb l'entorn, element singular...)

-elements que hi destaquen (torres, campanars, xemeneies, pinacles...)
Els elements que hi destaquem son les escales, socul esglaonat, la columnata circular i entre el mur de la cel.la i la columnata hi trobem un passadis que permet circular-hi, a les parets hi ha unes fornicules, petits espais per col.locar-hi estatues.
En el pis exterior hi destaquem la balustrada
-organització de la façana

-programa decoratiu

2.5 Estil
Es un edifici del Renaixement roma del Cinquecento, es un obra que marca la pauta perquè en el Cinquecento arquitectònic predominen les plantes centralitzades. Tots els edificis renaixentistes s’inspiren en un arquitecte roma Vitruvi, es un dels teòrics de l’arquitectura, segons aquest arquitecte els edificis haurien de tenir unes pautes: Severitat, poca decoració i Dignitat, ha de tenir un aspecte sense entrar en la carrega.
Esta inspirat en un edifici molt important de Roma, el Panteó.

3. INTERPRETACIÓ
3.1 Context que influeix directament en l'obra o en la seva elaboració

3.2 Funció de l'obra
La funció es commemoratiu, finançat pels Reis Catòlics, per commemorar el lloc de la crucifixió de Sant Pere. Es tracta d´un temple.

3.3 Contingut i significació de l'edifici
Plantes centralitzades com a perfecció, la cúpula com a representació del cel i la nova basílica de Sant Pere, Bramante que tenia un projecte al cap i fa fer un assaig aquí per fer desprès la basílica de Sant Pere del Vaticà.

No hay comentarios: