domingo, 15 de junio de 2008

Villa Capra (o La Rotonda)

1. DOCUMENTACIÓ GENERAL
Nom de l'edifici: Villa Capra (o La Rotonda)
Arquitecte: Palladio, Andrea
Datació: començada el 1551 i habitable el 1553. Vincenzo Scamozzi hi introduí alteracions entre el 1580 i el 1591
Localització: Vicenza (Itàlia)
Estil: Renaixement (Cinquecento)
Materials utilitzats: pedra i marbre
Sistema constructiu: arquitravat i voltat
Dimensions: 25 m (els costats de l’edifici central)

2. ANÀLISI FORMAL
2.1 Elements de suport
(Com s’aguanta? Pilars, columnes, contraforts, bigues, murs, arcs ...)
Aquesta obra arquitectònica s’alcen principalment amb mur, amb sis columnes jòniques que aguanten un frontó en les quatre entrades.

2.2 Elements de coberta
(Com està cobert? Volta, cúpula, sostre pla, a dos aiguavessos, claraboies...)
Aquesta obra arquitectònica esta coberta per una cúpula central amb llanterna

2.3 Espais interiors
-tipus de planta i espais que se’n deriven
El tipus de planta es tracta d’una planta centralitzada de tipus quadrada, amb aspecte de creu grega, formada per les quatre escalinates orientades als quatre punts cardinals. És un edifici simètric.
L’espai interior te poca il·luminació, ja que l´unica il·luminació en la dona la llanterna, l´obra arquitectònica esta orientada en els quatre punts cardinals.
En quant a l’organització dels espais, la cúpula central fa la funció de distribució entre els espais. Te un semi sotan on hi ha dependencies del servei de la casa: cuina, magatzem...

2.4 Exterior
L´obra arquitectònica esta construïda a sobre d`un turo i que domina el territori, dona la sensació d’escala humana, ni molt gran ni molt petita.
Els elements que hi destaquem son les quatre escales idèntiques, la simetria exterior, a mes, també hi ha estàtues en aquestes escales. Les sis columnes jòniques que aguanten l´entaulament i aquest per un frontó, a sobre hi ha tres estàtues acrotares, servien per decorar. Això be del poble estruca.

2.5 Estil
Influencies directes de l’època romana.
La Villa ve de la tradició romana, cases de residencies i explotacions agrícoles, d’igual forma que la Villa Capra.
L’estil Palladia es basa en les proporcions, la simetria i la decoració austera.
Tindrà una notable influencia, ja que ell va escriure el seu tractat: els Quatre Llibres d’arquitectura i aquest model acaba triomfant a Anglaterra al s. XVI i a Gran Bretanya i mes tard, als Estats Units com la Casa Blanca, els edificis dels terratinents... a la part sud dels Estats Units.

3. INTERPRETACIÓ
3.1 Context que influeix directament en l’obra o en la seva elaboració
Venècia perd la seva influencia comercial i la gent rica esta començant a abandonar la ciutat i a dedicar-se a la agricultura, un comerç mes pròsper.

3.2 Funció de l’obra
La funció es habitatge particular, esta situada en aquest turo dominant el territori, per tant, el senyor pugui controlar les possessions.

3.3 Contingut i significació de l'edifici
Plantes i entrades centralitzades orientades als quatre punts cardinals i es troba situada en aquest turo dominant el territori, per tant, el senyor pugui controlar les possessions.
La casa, en cada una de les façanes, hi podem observar plaques que nombra al propietari, Marius Capra Gabrielis.
La idea del repòs, com a segona residencia, i a mes, com a inici dels negocis del propietari.

No hay comentarios: