domingo, 29 de junio de 2008

Els primers freds


1. Classificació de l’obra
a. Títol: Els primers freds
b. Autor: Blay, Miquel
c. Cronologia: 1891-1892
d. Escola o país: Catalunya
e. Estil: realista, però també es simbolista

2. Temàtica
Font literària (Bíblia, mitologia, historia, apòcrifs, social, política...)
Representa un avi amb una nena, inspirada potser en Èdip a Colonna (1882) de Dominique-Jean Hugues, en que en l’obra francesa hi trobem d´Èdip i la seva filla Antigona, mentre que a l’obra de Miquel Blay, són dos personatges anònims.


3. Descripció de l’obra
a. Elements tècnics
Es traca un grup escultòric en marbre polit i tractament del marbre, segons la figura que es tracta la noia es mes insinuada que el home, ja que ell es més precís i més detallada i sedent perquè esta assegut

b. Elements formals:
L’escultura té un punt de vista frontal, de volum rodó on destaca el color del marbre i una textura polida, amb formes tancades, escultura molt expressiva i estàtica, amb punts de vista formals, encara que es pot circumval·lar perquè es absenta.
Les línies horitzontals són el seient on son asseguts, i verticals el vell, i diagonal per la nena. Les flors i plantes de darrere són per equilibrar l'escultura. L'home (l'avi) està lleugerament trist i abatut, amb un passat k era fort per les espatlles grosses, amb uns llavis com a punt de plorar i uns ulls perduts, la nena mirant cap amunt buscant la protecció.

4. Dependències i influencies posteriors
Inspirat i influenciat en Èdip a Colonna (1882) de Dominique-Jean Hugues
Influencia de Rodin, un Rodin primerenc, els dels acabats suavitzats al principi, apreciat en el dibuix del cap del vell, el detallisme anatòmic i la delicadesa de la nena. La cara de l’home es inspirada en la cara de Víctor Hugo de Rodin.
Va ser alumne del mestre, Henri Chapu, un home academicista francès, d´on es regia una sèrie de normes per limitar la creativitat i potenciar aquestes normes.
Tothom van lloar la gracia i innovació d’aquesta obra, del qual va tenir un gran ressò.

5. Relacions amb obres similars de l’autor o escola
Estem en una primera fase de Blay, juvenil del qual ell no formava cap escola, però si que podem dir que a partir d’aquesta obra ell va tenir característiques posteriors i anticipa algunes coses: modelat suau de la noia i el Blay modernista per l´acabat difuminat i suau de la noia.
1907 Grup escultòric en el Palau de la Música Catalana. Barcelona.

6. Diferencies amb altres solucions coetànies
La majoria d’artistes d’aquella època estàvem submergits en l’academicisme (Acadèmia de Belles Arts) i Blay era innovador, ja que expressa un tema nou de forma nova i entra en temes de carga simbòlica, en coses quotidianes, el Blay jove serà simbòlic.

7. Relació amb l’entorn arquitectònic i urbanístic
Actualment aquesta escultura es troba al Museu d´Art Modern, a Barcelona.

8. Significat i funció de l’obra en relació amb la clientela
Simbolista, edats de l'home i el pas del temps, el títol es degut potser als freds de la mort, de l'home gran. En aquest any concret (1892) el mon oficial de l’art en Espanya esta patint una moda d’obres de contingut social, sobretot de les classes populars (Sala de Hospital de Lluís Jiménez, Huelga de obreros en Vizcaya de Cutanda, Otra Margarita de Sorolla) La funció d’aquesta obra era per exposar en un concurs, de Blay jove que porta aquesta escultura a l´Exposició Nacional a Madrid l’any 1892 en que hi va guanyar la primera medalla, d’alguna manera gracies a que va tractar contingut personal.

9. Context històric i artístic
Ha nascut un nou corrent artístic el Modernisme, renovació enfront a l’academicisme. A Catalunya el modernisme es comença a entrar al 1888 en que es troba l’Exposició Universal a Barcelona i en Espanya no hi ha massa eufòria, pèrdua de les ultimes colònies espanyoles a Amèrica i la fi de la guerra de Cuba al 1898.

No hay comentarios: